Rechtspreken in onzekerheid

Voor de prachtige bundel ‘Fundamentele rechten en de rol van de rechter’ schreef ik een bijdrage over rechtspreken in onzekerheid.

Op een gentlemen’s agreement bouw je geen rechtsstaat

Terwijl politici van de grootste partijen in Nederland grondwettelijke bepalingen inzetten als onderwerp van debat en compromis vraag ik me af hoe stevig deze rechtsstatelijke fundamenten zijn verankert in onze rechtsstaat. Een aantal belangrijke punten hebben hier meer weg van een veredeld gentlemen’s agreement dan van een stevige juridisch afdwingbare bepaling.

Judging without Railings, Davies and Henderson, Legal Ethics 2023

In this article Davies and Henderson propose a new ethic of judicial decision-making in cases where future generations are an affected, yet unheard party.

Blog Bij Nader Inzien: Baudet en betonrot in de rechtsstaat

Vorige week stemde de meerderheid van de Tweede Kamer in met een schorsing van Forum voor Democratie-leider Thierry Baudet. Dit is de eerste keer dat een verkozen volksvertegenwoordiger toegang tot het debat wordt ontzegd en dat roept vragen op over de democratische rechtsstraat.

Interview Filosofie Magazine: 'Kunstmatige intelligentie kan de rechter helpen'

Volgens recent onderzoek kan kunstmatige intelligentie de rechter helpen bij de besluitvorming of zelfs zelfstandig tot een vonnis komen. Rechtsfilosoof Laura Davies vraagt zich af wat dit betekent voor de positie van de rechter.