De kwetsbare rechter

In De kwetsbare rechter onderzoekt de auteur hoe de legitimiteit van de rechter kan worden gewaarborgd in het complexe rechtslandschap van de 21e eeuw.
by Laura Davies

In De kwetsbare rechter onderzoekt Laura Davies hoe de legitimiteit van de rechter kan worden gewaarborgd in het complexe rechtslandschap van de 21e eeuw. Traditioneel gezien bestaat rechterlijke legitimiteit uit een ethische, juridische, politieke en maatschappelijke dimensie. Tegenwoordig staan deze klassieke dimensies onder druk doordat de rechter steeds vaker wordt geconfronteerd met rechtszaken met een tijds- en grensoverschrijdend karakter. Bij zaken over klimaatverandering, massamigratie en de repatri ring van vrouwen en kinderen uit IS-gebied is het vaak niet duidelijk hoe een bepaalde beslissing uitpakt, op basis van welke wet het geschil moet worden beslecht en welke belangen erdoor worden geraakt. Deze onzekerheden maken het werkveld van de rechter complex en stellen de rechterlijke legitimiteit op scherp.

Het recht verdraagt onzekerheid slecht en daarom wordt onzekerheid van oudsher ontkend door het recht te zien als een alomvattend geheel en de rechter als mythische halfgod.

Dit boek is een pleidooi om onzekerheid juist te omarmen en te gebruiken als rechterlijke kracht. Hiervoor stelt Davies een viertal rechterlijke competenties op. Reflexiviteit, ontvankelijkheid voor onzekerheid, verbeeldingskracht en feilbaarheid legitimeren de kwetsbare rechter als ideaaltype voor de 21e eeuw.

Laura Davies

If you liked it share and comment!