Rechtspreken in onzekerheid

Voor de prachtige bundel ‘Fundamentele rechten en de rol van de rechter’ schreef ik een bijdrage over rechtspreken in onzekerheid.
door Laura Davies

Op 11 januari 2024 hebben inwoners van Bonaire samen met Greenpeace Nederland de Nederlandse staat gedagvaard, omdat de staat volgens hen te weinig onderneemt om Bonaire te beschermen tegen de gevolgen van klimaatverandering. In dergelijke klimaatzaken overstijgen de juridisch relevante oorzaken en gevolgen landsgrenzen, jurisdicties en generaties. Dit brengt de nationale rechter in een lastige en politiek gevoelige situatie en dwingt hem om recht te spreken in onzekerheid. In mijn bijdrage onderzoek ik hoe de rechter dit op een ethische manier kan doen.

Bestel het boek Fundamentele rechten en de rol van de rechter hier.

Rechtspreken in onzekerheid

Laura Davies

Deel je reactie hieronder